lørdag, august 26, 2006

Iransk dokument om forfølgelsene

Teksten i det hemmelige iranske dokumentet om å "få orden på" Bahaiene i landet, er nå blitt offentlig kjent. - Overskriften her er linket til innholdet i dette offentlige brevet. Skrivet er fra 29 oktober 2005, og ble underskrevet av den øverste millitære ledelsen i Iran. Les det! I mars 2006 ble innholdet kjent for FN, der Ms. Asma Jahangir kom med stor bekymring. - Jeg gjentar det jeg har sagt tidligere om disse forfølgelsene. De er av en annen art enn det kristne og jøder er utsatt for. Dette skyldes at Iran mener seg å ha religionsfrihet, og dette innebærer iallefall at de aksepterer kristendom og jødedom som religioner. - Men dette gjelder ikke bahai. - De blir betraktet som samfunnsfiender! De blir meget feilaktig framstilt som syndebukker for alt som er galt i det Iran. Det har innebært mye offisiell hetsing! Vi i vest har mottatt mange flott bahaier fra Iran, og burde etter hvert engasjert oss i deres sak. Shirin Ebadi nevnte bahaiene da hun mottok fredsprisen. Nå ser det ut som hun selv også blir utsatt for hardere forfølgelser. Hun bidrar til at vi i vesten engasjerer oss og ser litt av hva det er som foregår i Iran. Jeg bare håper at vi ikke lukker øynene for all denne uretten. Jeg håper kristen- Norge snart slutter å "undertrykke" bahai, slik jeg har opplevd det. - Det skjer enten ved at de påstår at bahai er en sekt av islam, eller at det er "New Age", og en "konstruert" religion. Men det iranske folk er et flott folk. Ser at sufiene øker voldsomt i anntall, og de er fredelige folk. Faktisk var bahaiprofetene "sufimestre", før forfølgelsene startet. Kanskje kan det hende sufiene får hardere tider de og nå. Mener å ha lest det. Imens følger jeg spent med hva som hender Shirin Ebadi. Får hun komme til Oslo i oktober for eksempel? En flott dame.

onsdag, august 02, 2006

Kvinnens stilling - ballanse øst og vest?

Madonna eller skjøge? Ja takk, begge deler, svarer nok vestens folk. Men når det gjelder den arabiske kultur blir det verre. - Jeg lurer rett og slett på om noen av de sterke spenningene mellom øst og vestlig kultur egentlig handler om kvinnens stilling? I Saudi Arabia handler den store debatten om kvinners rett til å kjøre bil. Hun har jo ikke rett til å være ute på egenhånd uten å være i følge med en mannlig slektning. Da skal hun være totalt tildekket og kan ikke bevege seg langt. Kvinnen kan jo ikke kjøre bilen med en mann ved sin side uten å krenke han? - Ja, slik er debatten der, så de må nok heller prøve å få til stemmerett for kvinner ved sitt lokalvalg. - For igjen har et råd, nok en gang, fått satt en stopper for debatten om kvinnelige bilister. I Egypt ruller det en celeritetsskandale. En kjent skuespiller, Ahmed el-Fishawy, har tatt en DNA-test og må vedkjenne seg et farsskap og et hemmelig ekteskap, såkalt urfi-ekteskap, med barnets mor, designeren Hind el-Hinnawy. Først er det uhørt at kvinnen føder et barn uten å være ordentlig gift. Da burde hun ha fått tatt en illegal abort og fått gjeninnsatt en "møydom". Dernest er det uhørt at hun trekker sin kjæreste/ elsker til retten i en farsskapssak, slik at historien går verden rundt. - Slik har denne saken vakt sensasjonell og prinsippiel oppsikt i hele den arabiske verden. - Hind og Ahmed var forelsket og beseglet dette med det hemmelige ekteskapet. Det skal være minst 30000 urfiekteskap i Egypt, da det er blitt ganske så vanlig. Da omgår man kravet om ingen sex før ekteskapet og utgifter til et ordentlig bryllup. Farsskapssager henlegges til urfi, men så ikke i dette tilfellet der kvinnen går rettens vei. - Den kjente skuespiller har foreløpig mistet jobben i TV-programmet, hvor han lærer de unge muslimer opp i moralske verdier, eller kanskje dobbeltmoralske? - Jeg tenker at det kanskje er nettopp slike saker som bringer verden virkelig videre? Det interessante med bahai er at det er en meget moderne religion. Den kommer ikke egentlig med noe nytt i forhold til tidligere religioner. Men den sier det på en mer forståelig måte for vår tid, synes jeg. De har for eksempel et bilde på ett av de kriterier som må oppfylles før det kan bli fred i verden, og det er likeverdet mellom mann og kvinne. - Jeg sier med vilje ikke likestilling, for vi skjønner jo at det er forskjeller på kjønnene som må respekteres. Men likeverd. Bildet er slik: - " Begge vingene på fuglen må være like sterke for at fuglen skal kunne fly". - Så enkelt kan det sies. Det er så lett å se hvor skakk fuglens flukt blir om den ene vingen skal domineres av den andre. Jeg syntes bildet var så vakkert at jeg tok det med til 8. mars kommiteen i byen et år. Men der ble det pepet ut! - Jeg fikk høre at det var ikke snakk om likeverd, det var snakk om kvinnekamp! - Javel. Så får vi inntil videre støtte kvinnekampen i den arabiske verden! - Men for at det ikke skal være noen tvil. Målet er likeverd og fred!

tirsdag, august 01, 2006

Skjønnhet - Tiltrekning og krig

Sommeren har vært her for fullt, og skjønnheten! Jeg har nydt den hos min venn som går og steller i hagen sin. Han er ikke religiøs, men han liker likevel godt å skape skjønnhet rundt seg. Forsøker seg med ulike roser og vil ha det til å være både litt vildt og litt vakkert. Ikke for ryddig. - For der i tistlene og brenneslene har sommerfugllarvene sitt tilholdssted. Pinnsvinene liker heller ikke de alt for ryddige hagene. Naturen er så finstemt, og det er så uendelig mye å lære om sameksistens! Nå har sommeren vært her med alle sin frodige herlighet. Og vi har vært heldige og har hatt mange familiemedlemmer på besøk. - Det tar tid å venne seg til og ta skjønnheten og freden innover seg. Lytte til turtelduenes morgensang og humlenes surr gjennom dagen, der de flyr rundt med de vakreste sommerfuglene i lavendelblomstene og urtene. Alle skapningene i naturen har sin misjon. Skjønnhet tiltrekker "hjertene". En kristen spurte meg engang om jeg visste hvorfor bahaiene hadde laget så vakre hager i Haifa? (link til overskriften) Var det fordi de trodde de ville bli gjenfødt som trær og blomster? - Jeg måtte le. - For handler ikke egentlig alt "trosliv" om å se sammenhenger og skape en bedre verden? - Om å utvikle sitt iboende potensial, sannhet og dyder, til tjeneste for menneskeheten? Slik at verden kanskje blir et bedre sted å leve? - Altså skape litt "skjønnhet" rundt seg? Min venn spørr meg noen ganger hvorfor det nesten aldri vokser blomster utenfor bedehusene? - Jeg vet ikke! Men noen ganger lurer jeg på om vi er så redd for "det onde" eller synden, at fokuset rett og slett blir feil? Eivind Skeie kom med en kommentar til min forrige artikkel, en kommentar om koptikerne i Egypt. Da jeg leste om dem så jeg at de var opptatt av å fremme et rent liv med sannhet og dyder i sine egne liv. Synes de så ut til å ha mye til felles med bahaiene, en slags renset "urkristendom". Kanskje disse forfulgte gruppene bærer med seg det som fremtiden trenger? - Imens er det et ett menneske jeg kan bestemme over, og det er meg selv! Jeg kan velge å se etter det som er vakkert, i det enkelte menneske rundt meg eller i naturen. Så kan jeg bare håpe at jeg med dette fokuset får det som er godt til å vokse. Det vil være akkurat som næring eller gjødsel. - Kanskje er det rett og slett dette som er innholdet i "kjærlighetsbudet", at "lyset er kommet til verden", for å gi oss rett fokus? - Men jeg sier ikke at det alltid er like lett! Men midt i denne sommerens skjønnhet har krigen rundt Haifas vakre hager slått ut for fullt. - Menneskene i "Guds hage" mener seg forfordelt av godene, og kampene er igang. Kan det komme noe godt ut av det? Jeg har en tanke. Det vil ikke telle om du er jøde, kristen, muslim, bahai, buddist, hindu eller "vantro". - Det som teller er at du erkjenner at du er en del av et stort felleskap, som er av Gud, uendelig opphøyet over hver og en av oss. - Og her må jeg finne min rettvise plass. Ikke på bekostning av andre, men i samfunn med dem. Det jeg gjør mot min neste kommer meg selv til gode, sirkelen sluttes. Bahaiene sier: "Jorden er kun ett land og menneskeheten dets innbyggere", men og at "alle religioner stammer fra samme kilde". - Er det denne erkjennelsen vi må ta inn over oss i vår teknologiske tidsalder? Jeg har håpet! En annen link til hagene i haifa, med flere detaljer: http://www.pbase.com/tommili/bahai