torsdag, november 12, 2009

Min fars hus

Min far fikk satt opp en hytte til fjells. Det viste seg at den ikke kom til å stå på "steingrunn" som bibelen anbefaler. Men derimot på den mest håpløse leirgrunn, nærmest isotrop i konsistensen, med store steiner i som beveget seg. - Gradvis sank den med sine 16,8 tonn også ned i grunnen hvor grunnmursteinene forsvant. Slik hadde den stått i snart 40 år, og vært min fars evige bekymring. Hvorfor ville jeg egentlig overta denne arven? - Jo, det var fordi dette var det sted på jord jeg likevel følte tilhørighet til. Da far døde lot jeg mine barn arve dette "huset på leirgrunn", men de lot meg være en øverte ansvarlig I sommer besluttet jeg imidlertid at vi måtte få hytta på tryggere grunn! - Jeg tror alle mine sparepenger gikk med til prosjektet. En peis og to piper måtte ned før hytta kunne løftes vekk og stilles opp midlertidig ved siden av. Grunnen ble gravd opp og isolert med mye isolasjonsmateriale. Ny grunnmur med armering ble bygget. På bildet ser vi at hytta løftes på plass på den nye grunnmuren. Det ble nesten et hellig øyeblikk! - Utrolig å gå inn på et gulv som var flatt, med dører som lot seg lukke!- Gikk det ann å få det slik her også? - En opplevelse av å endelig komme i orden, etter et liv med vansker. Resten av sommeren har vært brukt til å istandsette hytta med både peisovn og vedkomfyr, men nå bare med en pipe.- De står der nærmest som en maskulin og feminin kraft tilknyttet den samme pipa. Ja mange fornyelser måtte det bli, også med mulighet for en enkel dusj. Hytta er løftet frem til et mer velfungerende feriested for moderne mennesker. Selv om det fortsatt ikke er strøm og vann innlagt. Eierne har deltatt i prosessen og bidratt med det de kan tilføre av tid og ideer. Vi har virkelig hatt mange fine fellesskap om oppgavene denne sommeren. Så er det at jeg lurer litt på dette utrykket: "Som i himmelen så og på jorden"? Kan det jeg løser av problem på denne jord også løfte meg på andre måter? Kan denne jordiske fundamenteringen også vise seg å strekke seg lenger inn i de "himmelske sfærer" og gjøre meg, mine barn og barnebarn til tryggere personer? Nå har jeg fått satt "min fars hus" på en mye tryggere og bedre grunn. - Det jeg løser av oppgaver her på jord, har jeg kanskje også løst i himmelen? Jeg håper at det er tilfelle! - Jeg liker i allefall å dvele litt ved symbolikken i slike bilder.