søndag, juli 29, 2012

Eris – og "Det gyldne eplet"


I 2005 oppdaget vitenskapen en ny liten planet, den 9 ende, utenfor alle tidligere kjente. Den fikk navnet Eris, et navn den fikk etter en gudinne som sto for uenighet....?

Var dette ironisk? Det viste seg at planeten hadde egen måne, og denne månen kalte de for Dysmonia. Dysmonia var Eris sin datter og hun var guden for lovløshet. Det kan leses mer om planeten Eris her.

Hva betyr det for vår tid at denne planeten er oppdaget? Tar vi en kort historikk på vårt kjennskap til planetene, så har de nære planetene Merkur, Venus og Mars har vært kjent fra lang tid tilbake og ga oss gudenavn i forhold til sin påvirkning av oss. Når Mayakallenderen løper ut 21.12.2012, vil faktisk disse planetene stå på linje over horisonten, formidler mine efemerider. Og noen har fremkommet med info om, at de tre hjørnene på pyramidene i Egypt, nettopp beskriver nettopp linjen – den dagen.
Går jeg til vår mer nære historie, så har alle de mer fjerne planeter blitt oppdaget i det jeg vil kalle «Vår tid»
Uranus oppdaget vitenskapen 13 mars 1781. Symbolsk står planeten for individualisme og frihet. Historisk kom den i forkant av den franske revolusjon, med frihet, likehet og brorskap.
Neptun ble oppdaget i 1846 og står for både åndelighet og falske drømmer. Mye nyere åndsvitenskap har kommet i kjølvannet av denne planet.
Pluto ble oppdaget i 1930 og varsler forandringer og ofte vansker forbundet med disse. En forsterkning av Saturns krefter kan man nesten si. Første observasjoner om Saturn for øvrig, skriver seg for øvrig fra antikken. Denne planeten som har en omløpstid rundt sola på sju år, har jo også gitt navn til vår satan (Hvert 7-ende år kalles vi til ransakelse om vi ikke går i den banen vi skal, og opplever ofte smerte ved det :-)) I kjølvannet av Pluto fikk vi Hitler og Mussolini med mer, og andre verdenskrig.

Er det merkelig at jeg da blir virkelig nyskjerrig og spør hva som er budskapet til Eris for vår egen tid? Det som kan sies om den, er at den har en voldsom tetthet;- 27% tettere enn Pluto for å være korrekt. Og sannsynligvis bygd opp av de samme stoffene, - stein og is, siden den reflekterer sola på samme vis som Pluto.
Fra wikipedia sakser jeg dette om navnet Eris: «I gresk mytologi var Eris gudinnen for uenighet. Hun provoserte til strid om et gyllent eple, som førte til Trojanerkrigen. Dysnomia, guden for lovløshet, var hennes datter. Begge navn ble foreslått av astronomen Brown. Noen kommentatorer har oppfattet dette som en ironisk kommentar til striden om småplanetens status. Da det senere ble oppdaget at Eris har en liten måne fikk denne navnet Dysmonia «

«Det gyldne eplet»? Er ikke dette det hele striden i paradiset også handlet om, striden om eplet, fra paradisets hage? Eplet på kunnskapens tre – og visst har vi spist av det? Det handler vel nå mer om hvordan vi selv velger å bruke denne kunnskapen? Formidler Eris at vi nå står overfor valget om å bruke denne kunnskapen i krig med hverandre, eller til det beste for oss som menneskehet? Er valget vårt?
Tankene mine går blant annet til Abrahams tre, slik det kan illustreres fra Meru foundation, som driver en spennende vitenskap på det hebraiske tegn. Eller kanskje heller det å se de hebraiske bokstavene danse og sammen danne en frukt – et eple?
Med våre hender formidler vi vår vilje i denne verden.

Her er jeg! Et lite støv i universet, som påvirkes av krefter så utrolig mye større enn meg. Krefter jeg aldri vil kunns fatte og begripe med min forstand, selv om jeg yter mitt ytterste for å forstå og se stadig mer.
Jeg ser hvordan vi (støvkornene) slynges mot hverandre i en stadig høyere fart, og slik finner hverandre og skaper nye samfunn med hverandre. Samfunn på tvers av tidligere kulturer og nasjonale prefereanser. Det blir en «større tetthet» i disse nye relasjonene, samtidig som gamle mønstre ofte ikke har samme verdi i seg selv – Verdien må skapes av oss selv, også i de nære relasjoner!
De kan skapes ved å se «skjønnheten» som "den / de andre" besitter.
Eris har en enorm tetthet. Ordet minner til forveksling om Eros, - kjærlighetens gud, og kanskje den første guddom sammen med Afrodite? Om Eros her. Men står altså for «Uenighet» (Kanskje dette forklarer temperaturen på VD også? ;-))

Ja slik fletter all kunnskap om både religioner, myter, filosofi og ja, selve vårt univers seg sammen til et stort hele. Og her går vi, «støvkornene» og opphøyer oss over hverandre? Er det derfor Eris nå påvirker oss med sine energier? Med en måne som står for lovløshet? - Hva betyr det?
Jeg tenker på Francis Bacon og hans samtidige. De tenkte på vitenskapens oppfinnelser som «frukter», som ville opprette menneskets herredømme over universet. - Men følger jeg mine tanker om Eris, så vil mennesket aldri nå et slikt stade? Det blir til en visshetat Guds univers er større enn noen av oss kan forestille oss, - vår skaperkraft ligger i hvordan vi møter utfordringene. Mitt støvfnugg kan førsøke å tilegne seg så mye kunnskap og visdom som mulig, Men ender uansett opp hos Predikeren i det første kapitel 12 - 18 Det er bare når det smelter sammen med andre i en større visjon av skapermakt, at jeg kan få noe utrettet, tenker jeg.

Så hvordan møter vi utfordringene i tiden fra gudinnen / planeten Eris? Ser vi på historien rundt de andre planetene, bør vi vel prøve å møte utfordringen? Bør ikke frukten nettopp smake av det motsatte av det Eris og Desmona representerer med sin uenighet og sin lovløshet?
Kan dette på noen måte skje, uten å komme til større bevissthet i forhold til hvordan vi alle påvirker hverandre med våre egne valg?
Vi er bare en eneste menneskehet på denne ene kloden, så spørsmålet blir:hvordan må vi møte den utfordringen?
Vennlig hilsen mette