mandag, juli 23, 2007

Sommertanker og debattforum

"En storm raser nå over jorden med enestående styrke. Den er uberegnelig i sin kurs, katastrofal i sine øyeblikkelige følger, og samtidig ufattelig herlig i sine endelige konsekvenser. Dens styrke øker ubarmhjertig i omfang og iboende energi, og selv om det er lite påaktet, øker dens rensende kraft for hver dag som går. Menneskeheten holdes grepet i klørne til denne ødeleggende kraft og er skrekkslagen over dens uimotståelige raseri. Menneskene kan hverken forstå dens opphav, granske dens betydning eller erkjenne hva dens endelige resultat vil bli. Uforstående, forpint og hjelpeløs ser menneskeheten at Guds sterke og mektige vind trenger seg inn i verdens fagreste egner og fjerneste strøk; ryster jordens grunnvoller, forstyrrer dens likevekt og splitter dens nasjoner. Den sønderriver menneskenes hjem, legger jordens byer øde, driver dens konger i eksil og bryter ned dens bolverk, samtidig som den rykker opp jordens institusjoner med rot, formørker dens lys og lar dens innbyggere gjennomgå sjelsopprivende kvaler. ..."
Slik starter Shoggi Effendi kapitellet om "Menneskehetens ildprøve", og gir i linken her en forklaring på hvordan bahá'í-troen oppfatter de voldsomme hendelser som skjer i dagens verden.
Etter å ha vært ute på nett og deltatt i debattforum, opplever jeg rystelsene voldsomt. - Jeg kjenner at troen blir et fundament som bærer, skjønt jeg også føler angrep fra alle kanter.
Når jeg forsvarer bahaitroen opplever jeg hvordan det måtte ha kjentes ut å vært de første apostlene som valgte å følge Jesus. - Ikke annet enn sannheten kan frigjøre et menneske i en slik situasjon, tenker jeg.
Ikke uventet egentlig, blir jeg sett på som verre enn vantro. Samtidig som det påstås at dette er en "lettvint religiøs løsning"? - Ikke helt konsekvent mener jeg.
Denne bloggen har nok blitt vanskjøttet mens jeg har debattert. Det har vært en verdifull erfaring. " Tidsånden" kryper inn under huden, for å si det slik.
Sommeren har pøst ned med regn her jeg er. Vannet er nødvendig for plantenes vekst, og det er grønnere og frodigere enn jeg kan erindre å ha opplevd det. - Som oppe så nede, tenker jeg, og vurderer om sommerens "åndelige regn" har vært like kraftfullt?
"Da han hadde skapt verden og alt som lever og rører seg i den, valgte han (Gud) . . . å tildele mennesket den enestående utmerkelse og evne å kunne kjenne ham og elske ham – en evne som nødvendigvis må betraktes som den skapende impuls og den primære hensikt som ligger til grunn for hele skaperverket . . . Over enhver skapt tings innerste virkelighet har han utgytt lyset fra et av sine navn og gjort den til mottager av en av hans egenskapers herlighet. På menneskets innerste vesen har han imidlertid samlet alle sine navns og egenskapers stråleglans i ett punkt og gjort det til et speil for sitt eget selv. Alene blant alle skapte ting er mennesket blitt utvalgt for så stor en gunst, så varig en gave. Disse krefter som . . . den himmelske ledelses Kilde har skjenket menneskets vesen, ligger imidlertid gjemt innen i det, likesom flammen er skjult i kjerten og lysets stråler er til stede som muligheter i lampen. Disse krefters stråleglans kan fordunkles av verdslige begjær likesom solens lys kan skjules under det støv og smuss som dekker speilet. Hverken kjerten eller lampen kan bli tent ved sine egne bestrebelser, og heller ikke kan det noen gang bli mulig for speilet å fri seg for støvet. Det er klart og innlysende at før ilden brenner, kan lampen aldri bli tent, og med mindre smusset blir fjernet fra speilets overflate, kan det aldri vise solens bilde eller gjenspeile dens lys og herlighet."
Slik skriver Baha'u'llah. - Jeg lurer på om "den hellige ånd" har vært over oss med en "åndelig flom" denne sommeren? - "Som oppe - så nede" - som i himmel så på jord.......
Det er voldsomme ting som foregår i dagens samfunn. Jeg har forsøkt å unngå å gå inn i de politiske debatter. Jeg har jo mine meninger, men jeg kjenner ikke alle veiene til "den løsningen" jeg aner konturene av. Derfor er jeg forsiktig med å ta parti. - Dette betyr ikke at jeg ikke tror rystelsene angår denne verden! Det gjør de i aller høyeste grad. -
Det er med forundring jeg følger temaer om bibelens profetier og ser hvordan det alt henger sammen. Jeg har håpet og troen på at det vi opplever er "fødselsveer" for en ny og mer moden sivilisasjon. - Der vi ser at dogmer og tradisjoner som er skapt av mennesker ikke holder mål lenger og må vike. Religionene renses for alt som ikke er av Gud. -
Jeg trekker mitt kort fra sommerens innkjøpte "Refleksjonskort" . Det er 100 kort med ulike dyder, og her og nå trekker jeg "Forståelse". Her står det:
"Forståelse er å ha klar innsikt i tanker og følelser. Ettertenksomt søker vi å forstå hele sannheten. Vi er oppmerksomme på det som er aller viktigst. Vi er der for andre med medfølelse og klarhet og hjelper dem til å bli bevisst deres egen forståelse. Vi gjør en ekstra innsats for å sette oss i andres sted, for så å kunne tilgi. Vi verdsetter kunnskap og bruker forstanden som et redskap til å utforske hva som er virkelig og sant. vi verdsetter høyt evnen til å se hele bildet"
Vincent Van Gogh sa: "Hvis man mestrer én ting og forstår én ting godt, har man på samme tid innsikt og forståelse for mange ting"