tirsdag, oktober 31, 2006

En informativ blogg om bahai i Egypt

Hvor jeg skulle ønske at jeg leste engelsk bedre! Her kom jeg over en blogger fra Egypt. Den 25 oktober 2006 viser han til et intervju med Gamal El-Banna. Han er visstnok den yngste broren til Hassan El-Banna som grunnla "Det Muslimske Brorskapet" i 1928. Hassan El-Banna ble henrettet i 1949, men tankene fra brorskapet kjennes best gjennom Sayyid Qutb's skrifter. Han er den som i sterkest grad har bidratt til forfølgelsene av bahaiene, og dette brorskapet har vært hovedkilden til opposisjonen overfor bahaier. Gamal El-Banna er samtidig av helt andre oppfatninger enn sin bror. Han arbeidet tidligere med unionspolitikk og bedring av fangevilkårene blant annet, men på 1980 tallet engsjerer han seg i islams fornyelse igjen. Han er kjent i Egypt som en progressive, moderat og liberal tenker, og han har publisert flere bøker vedrørende ulike aspekt ved religion og islam slik det viser seg i det moderne egyptiske sammfunnet. - Ved flere anledninger har han også offentlig forsvart de sivile rettighetene til de egyptiske bahaiene, og deres lovlige rettigheter på linje med andre religioner. Dette er som å prøve å nøste i en forståelse av hva som skjer. Jeg stiller meg nå spørsmålet om Tareq Ramadan, som er ansett som Europas ledende muslim og barnebarn til Hassan El-Banna, følger sin onkel her, eller sin far eller bestefar ? I en link her kan du lese mer om Gamal El Banna og hans tanker om islams fornyelse: http://www.islamiccall.org/Islamic_Revival.htm Jeg sakser et lite klipp derfra som jeg synes lover godt: - "First: The call for Islamic revival believes in openness and interaction with all cultures, knowledge and civilizations, not from a position of weakness or imitation or fabrication or selectivity, but on an original Koranic base. Gamal El Banna demonstrated that the Koran considers wisdom to be one of the origins of Islam side by side with El Kitab (The Book). He elaborated that this attitude opens up a wide horizon for acquiring knowledge and inspiration from all available sources. It also allows us to draw on all cultures and civilizations, including a different attitude towards women, art, economics and politics. This, he claims, is precisely what Muslims did during the time of their renaissance before the door of Ijtihad was closed. " Jeg forstår han dit at muslimer virkelig søkte etter kunnskap, før døren til "Ijtihad" ble lukket. Hva menes med det? her er en link på det: http://www.answers.com/topic/ijtihad Slik jeg forstår det, så handler det om å ta for seg problemer som ikke dekkes av Koranen eller Hadith,. Det siste forstår jeg som tradisjoner som er basert på historier om Muhammed og hans venner. - Disse tradisjoner har vært veldig viktige i Sunna forståelsene. - Nå stopper min tanke... hvilken dør ble lukket? Er det som jeg tror at muslimene selv ikke lenger får lov til å undersøke sannheten i troen på egen hånd, men må forholde oss til de lærdes fortolkninger? Jeg tror jeg holder meg til at jeg har et personlig ansvar, og ikke blindt kan akseptere andres sannhet som min egen! Selv om det er en prest eller imam som sier det. "Selvstendig søken etter sannhet" - det tror jeg på, først og fremst.

1 Comments:

Blogger Marco said...

Baha'i greetings from Portugal.
:-)

1:12 a.m.  

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home