fredag, november 03, 2006

Bahaier i Iran. Forfølgelsene intesiveres!

Jeg er opptatt av det jeg anser å være meget urettferdige forfølgelser av minoriteter. Kom over denne linken på hjemmesiden til bahaier i Norge. - Men siden innholdet forferdet meg, så velger jeg å klippe mesteparten inn i denne bloggen uten endringer: "Ferske rapporter dokumenterer at bahá’íenes situasjon i Iran stadig forverres. De utgjør den største religiøse minoriteten i landet med over 300.000 medlemmer. Bahá’íer i Norge reagerer med sterk bekymring, men er takknemlig for den klare, fordømmende holdningen som er vist av norske myndigheter, også gjennom FN. Det synes som om de iranske myndigheter intensiverer en koordinert strategi i sin forfølgelse av bahá’íene. Dette gjøres gjennom fysiske trusler, økonomisk press og ved å oppildne befolkningen gjennom ærekrenkende artikler i media. Samtidig inntar de tilsynelatende en mer velvillig innstilling ved å la bahá'í-studenter få adgang til høyere utdanning. Forfølgelsene innebærer fortsatt fengslinger, kidnappinger, fratakelse av arbeid og ødeleggelser av eiendom, støttet av myndighetene. Ledere av private selskap er presset til å si opp bahá'íer fra deres arbeid, eiere av forretninger blir bedt om ikke å fornye kontrakter til bahá'íer, fagforeninger forsøker å forhindre at bahá'íene får ansettelse i tjenesteytende næringer slik som bygningsarbeidere, mekanikere, teknikere. Bahá'íer som er direktører eller ledere av firmaer mottar dødstrusler og trusler om at familiene deres vil bli kidnappet. Stadig bekreftes et vedvarende mønster av vilkårlige fengslinger og løslatelse mot uproposjonerte kausjoner. Ett ferskt eksempel er arrestasjonen av Mansur Manuchihri i Kashan. Han er anklaget for urettmessig å ha importert optiske linser til Iran som var lovlig fortollet. Han er blitt ilagt et bot på 950,000,000 toman (ca. 7 millioner kroner). Lenge har den iranske regjeringen nektet bahá'íene ansettelse i offentlig sektor. Det neste skrittet i denne strategien synes nå å ha som mål å kvele samfunnet økonomisk gjennom å hindre medlemmene i å få arbeid i privat sektor og fra å engasjere seg i egen forretningsdrift. Et brev datert 19. august 2006 fra Innenriksministeriet ber distriktsansatte over hele landet å om forsiktig og omhyggelig å kontrollere og temme alle bahá'íers sosiale aktiviteter. "

Jeg vil forsøke å følge bedre med i hva som skjer i Iran også. Dette er jo klare brudd på menneskerettigheter i et land vi faktisk har mye fokus på.

0 Comments:

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home