onsdag, juni 21, 2006

Bahaier i Egypt

Denne linken er fra 26.12.05. Men saken er fortsatt meget aktuell. http://www.hrinfo.net/en/reports/2005/pr1226.shtml De egyptiske bahaiene er nektet identitetspapirer på grunn av sin tro. Dette medfører at de ikke får de rettigheter i samfunnet som andre borgere er til del. Det medfører utestengelse fra skoler, universitet, sykehus med mer. Og de får ikke registrert fødsler, ekteskap og død. Dette skjer uten at vi i vesten ser ut til å bry oss. Kristne har hatt to måter å ignorere bahai på. Det ene er å se på dem som en gren av islam. Det andre er å se på dem som en New Age bevegelse. I det første tilfellet kan vi anføre at de kristne jo også er en del av jødedommen. Hvis de hadde vært aksepterte muslimer, så hadde de nok unngått forfølgelser. Når det gjelder New Age, og påstand om "religionsshopping", så faller det på sin egen urimelighet. Bahaitroen har sine profeter og er en "åpenbart" religion. Det er iallefall ingen "bekvemmelighetsreligion"! For mere bakgrunnsstoff i forhold til bahaier i Egypt, kan jeg i tillegg lime inn denne linken: http://www.religionnews.com/press02/PR061506B.html Det skulle være en sak om dette i den egyptiske retten 19.06.06, men jeg er redd jeg blir skuffet igjen over vedtaket. Jeg undrer meg over hva som egentlig skjer i Egypt. For oss her hjemme er det et turistland med mange spennende forhold vedrørende vår egen oldtidskultur. Det er lite fokus på at Egypts nåværende konstitusjon er fra 11. september 1971. Om dette har noe sammenheng med hendelsene 30 år senere, vet jeg ikke noe om. Men akkurat nå er det kommet en superaktuell film om forholdene i Egypt, som det er mye diskusjon om. Den heter "The Yacoubian Building", og den tøyer grensene for ytringsfrihet. Jeg er spent på å følge medieoppmerksomheten rundt filmen. Universitetet i Egypt har utdannet personer som Tariq Ramadan, Europas fremste representant for islam. Men også Marc Gabriel, forfatter, som må leve i eksil etter å ha prestert boka "Islamism and Liberalism". Den tar et oppgjør med det han lærte. Tariq Ramadan har vært og forelest i Norge 2 ganger siste året, invitert av Basim Gozlan. Han er født i Geneve og barnebarn til stifteren av "Det muslimske brorskapet", Hassan al- Banna. Han får visst ikke visum til USA. Jeg har forstått det slik at partiet "Det muslimske broderskapet" ikke er helt godkjent i Egypt, da det oftest er i opposisjon mot det regjerende partiet. Men leste at angående bahaienes situasjon i landet, hadde disse partiene stor enighet. Det er skremmende å se hvordan tilhengere av religionen bahai er offer for muslimske makthavere. Da de i tillegg er ignorert av den kristne vestlige verden, blir de utsatt for en hets som hverken jøder eller kristne kunne blitt. Det sies at de er samfunnsfiender. Dette med bakgrunn i at de ofte hadde fremtredende stillinger under sjahens regime. Dette blir i en viss grad forståelig. Men en bahai og kunstner fortalte meg at det hang litt annerledes sammen. Forholdene var nemlig slik at muslimene var i så stor opposisjon til sjahens styre, og av den grunn ble de ikke pålitelige. Sjahen stolte mere på bahaiene som ikke opponerer mot de gjeldende styreforhold. Dette medførte faktisk at sjahen ble påvirket til å bedre på en del forhold som kom hele befolkningen til gode. Bahaiene opponerer heller ikke i den umenneskelige situasjonen de nå befinner seg i. Deres hellige tekster holder dem fra det, lojalitet er viktig. Vel, vi har jo noe av det her i Norge også. Musikeren Trond Østrem måtte slutte i sin stilling som organist i Sørreisa menighet i 1996, da han ble tiltrukket av bahaitroen. Så det er selvfølgelig en mulighet for at vår kristne kirke stilltiende samtykker i forfølgelsene av bahaier. Jeg hadde ønsket å se at dette ikke var tilfelle. Imens leter jeg for å finne ut hvordan det gikk i den egyptiske retten 19.06.06, da en sak om bahaiers identitetskort skulle opp i retten igjen. Etterskrift: Rettssaken, som er regjeringens anke, ble utsatt til 16 september, da domsstolpapirene ikke var ferdige.

4 Comments:

Blogger Marco said...

No automatic translation to english in this blog... :-(
Baha'i Greetings from Portugal!
:-)

7:08 p.m.  
Blogger Mette said...

I realy don't know if it is possible to make such automatic translation, Marco :-(
Thanks for Greetings! I'm a quite new blogger, but I want to write about the situasion for the bahais in norwegian. This is because I feel this subject is tremendously ignored in norwegian media.
Greatings to you too, Marco.
Mette

8:37 a.m.  
Anonymous Eyvind Skeie said...

Hallo Mette, Takk for interessante tanker / informasjoner om bahaiers stilling i Egypt. Jeg har hatt en en del kontakt med de koptiske kristne i Egypt, kristne som fører sin tradisjon og sitt språk tilbake til den faraoniske tidsalder. Også for de kristne er det mange problemer knyttet til livet i hjemlandet Egypt. Det er veldig komplekst og komplisert. Men den generelle situasjon er at de kristne står tilbake i forhold til en del alminnelige borgerrettigheter på veldig mange plan. Folk i vest har gjerne et forhold til Egypt ut fra turisme og pyramider, men dagens Egypt er en meget kompleks politisk og religiøs størrelse. Muslimsk brorskap har også fått ganske mange mandater i parlamentet (omkring 80). Regjeringen prøver å balansere dette ut så godt den kan, men situasjonen for ikke-muslimer er ikke enkelt, ikke minst i forhold til det lokalmiljø som de lever i. Det er viktig at vi som kommer utenfra ser dette, og holder informasjons- og kommunikasjonskanaler åpne, enten vi er kristne eller bahaier. På min webside står det noe mer om Egypt, i bloggarkivet. Hilsen Eyvind Skeie, forfatter og prest

7:54 p.m.  
Blogger Mette said...

Takk Eivind Skeie, for utfyllende tanker.- Det er merkelig hvor liten forståelse vi i Norge har for andre lands undertrykkelse av minoriteter. - Selv om vi faktisk har mye kontakt med Egypt som turister! -
Jeg har en tanke om at vi faktisk må lytte til minoritetene hvis vi skal arbeide for fred. - De som tørr å gå sine egne veier, og som følger sin overbevisning, - på tross av makten!

Kanskje er det boka "En pilgrims vandring", av John Bunyan som sitter i dypet av min sjel, fra ungdommens dage. ;-) Jeg skal snarest besøke din blogg...

Hilsen Mette

1:24 p.m.  

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home