mandag, juni 12, 2006

Internett som fredsskaper

Hadde gleden av å se et program på dansk TV om forholdene i Iran, nå i kveld. Det var meget informativt om hvordan menneskene der opplevde situasjonen og deres tanker fremover. Både med og uten kamera tilstede, ga de fleste utrykk for at det var det iranske folket selv som måtte skape forandringene.De opplevde at vesten uansett bare hadde egne interesser når de involverte seg i deres indre anliggender. Den forrige presidenten hadde etablert mange aviser. Slike kanaler var nå stoppet. Men det var mulig å sette opp parabolantenner på takene, og alle visste hvor de kunne få tak i nyheter fra internett. Det ser da faktisk ut som om internett blir en meget viktig faktor i kunnskapsformidlingen for utvikling. Jeg kommer i tanke på noe annet jeg mener å ha lest tidligere. Det er at McDonalds har innført fri internett tilgang på alle sine steder i Israel, og at byen Jerusalem har fri nett tilgang. (kan ikke vise til annet enn min hukommelse dessverre, men) Så jeg er full av håp på at de krisene vi nå er vitne til vil utvikle seg i en positiv retning mye fortere enn vi kan drømme om. Datateknologien vil sørge for det. Men det forundrer meg at dansk TV ikke nevnte bahaienes situasjon. Jeg tror det er viktig at vi i vest gjør oss kjent med disse religiøse forfølgelsene. Iran kamuflerer forfølgelsene overfor bahaiene ved å kalle dem samfunnsfiender. Det ble sagt i programmet at befolkningen opplevde større frihet til å studere, omgåes det andre kjønn, drikke alkohol og slikt, bare det foregikk innenfor privatlivet. Dette hadde den virkning at de unge ikke er like opprørske som tidligere generasjoner. - Men studier gjelder ikke for bahaier. De stenges ute fra alle offentlige læreanstalter og institusjoner. Samtidig blir deres egne forsøk på å etablere skoler utsatt for razzia. Da blir de fratatt sitt skolemateriell, og arrestasjoner er vanlig. Det har vært en stadige økende mengde propagandaprogram for å skape en negativ opinion overfor gruppen. De nyter ikke samme status som kristne og jøder. De blir tross alt sett på som religiøse minoriteter. Denne "statusen" har ikke bahaiene, de er bare "samfunnsfiender". Skjønt vi hører mer i våre media om hvor vanskelig det er for kristne og jøder enn bahaier. Jeg er vel redd for hva som kan skje dem i det lukkede landet, om ikke vi i vest snart åpner øynene for disse forholdene. Våre media er tause. Jeg tenker på en ung bahai-pike jeg traff her i Norge. På skolen hadde læreren hennes blitt interessert i å få vite mer om hennes tro! Hun fortalte om dette med en sitrende spenning, og viste meg hvordan hårene på armene hennes reiste seg av denne voldsomme opplevelsen:" Tenk å kunne snakke fritt om det jeg tror på!" Det ble en vekker for hvordan det er å leve under slike ufrie forhold. Kanskje er det denne troen på internett som har gjort meg til en blogger?

0 Comments:

Legg inn en kommentar

Links to this post:

Opprett en link

<< Home